Nipples Elbows & Couplings (446)

4" 90 Deg X 24" Rigid Elbow Mic
SKU: ELR-4009024C Model: ELR-4009024C
$141.74
SKU: ELR-4009024C Model: ELR-4009024C
$141.74
1/2 X 7 Rigid Nipple
SKU: N-50700 Model: N-50700
$12.43
SKU: N-50700 Model: N-50700
$12.43
2 in. Offset Conduit Nipple
SKU: OCN200 Model: OCN200
$19.93
SKU: OCN200 Model: OCN200
$19.93
3 X 8 Rigid Nipple
SKU: N-300800 Model: N-300800
$98.03
SKU: N-300800 Model: N-300800
$98.03
1/2 X 2 Rigid Nipple
SKU: N-50200 Model: N-50200
$4.90
SKU: N-50200 Model: N-50200
$4.90
1/2 in. Die Cast Zinc EMT to Box Pull Elbow
SKU: PESSB-50 Model: PESSB-50
$14.04
SKU: PESSB-50 Model: PESSB-50
$14.04
6 in. Long 2 in. Galvanized Rigid Conduit Pipe Nipple
SKU: RN200600 Model: RN200600
$16.07
SKU: RN200600 Model: RN200600
$16.07
3 in. Long 2-1/2 in. Galvanized Rigid Conduit Pipe Nipple
SKU: RN250300 Model: RN250300
$15.14
SKU: RN250300 Model: RN250300
$15.14
5 in. Long 2-1/2 in. Galvanized Rigid Conduit Pipe Nipple
SKU: RN250500 Model: RN250500
$21.68
SKU: RN250500 Model: RN250500
$21.68
SKU: RN75150 Model: RN75150
$3.21
3/4 X 9 Rigid Nipple
SKU: N-75900 Model: N-75900
$20.48
SKU: N-75900 Model: N-75900
$20.48
3/4 X 3 Rigid Nipple
SKU: N-75300 Model: N-75300
$6.68
SKU: N-75300 Model: N-75300
$6.68
2-1/2 X 5 Rigid Nipple
SKU: N-250500 Model: N-250500
$55.23
SKU: N-250500 Model: N-250500
$55.23
3 X 10 Rigid Nipple
SKU: N-3001000 Model: N-3001000
$115.85
SKU: N-3001000 Model: N-3001000
$115.85
3/4 X 2-1/2 Rig Nipple
SKU: N-75250 Model: N-75250
$6.13
SKU: N-75250 Model: N-75250
$6.13
3/4 X 7 Rigid Nipple
SKU: N-75700 Model: N-75700
$18.81
SKU: N-75700 Model: N-75700
$18.81
3/4 X 6 Rigid Nipple
SKU: N-75600 Model: N-75600
$9.95
SKU: N-75600 Model: N-75600
$9.95
1/2 in. Galvanized Rigid Conduit Pipe Nipple
SKU: RN50C Model: RN50C
$2.31
SKU: RN50C Model: RN50C
$2.31
1-1/2 in. 90 Degree Rigid Elbow
SKU: RE-15090 Model: RE-15090
$22.06
SKU: RE-15090 Model: RE-15090
$22.06
10 in. Long 1 in. Galvanized Rigid Conduit Pipe Nipple
SKU: RN1001000 Model: RN1001000
$12.79
SKU: RN1001000 Model: RN1001000
$12.79
2 in. 90 Degree Rigid Elbow
SKU: RE-20090 Model: RE-20090
$35.07
SKU: RE-20090 Model: RE-20090
$35.07
1 X Cl Rigid Nipple
SKU: N-100-CL Model: N-100-CL
$6.99
SKU: N-100-CL Model: N-100-CL
$6.99
1 X 4 Rigid Nipple
SKU: N-100400 Model: N-100400
$11.34
SKU: N-100400 Model: N-100400
$11.34
2 X Cl Rigid Nipple
SKU: N-200-CL Model: N-200-CL
$13.46
SKU: N-200-CL Model: N-200-CL
$13.46
1-24 of 446
1
2 3 4 5